HONEL Slatina

prijatelj vašeg ureda i doma

telekomunikacije / računala / računalne mreže / antenski sustavi /

privatni korisnici

RAČUNALO

Računalo se »smrzava«, sporo je, ne radi kako očekujete, ne printa, mreža radi sporo, u stvari ne radi nikako, .... ukratko - živcira Vas ...

TV

Na televizoru slika »snježi«, nema boje, treba se penjati na krov, a još nije ni digitalna, ... ukratko - živcira Vas ...

INTERNET

Internet, priča za sebe, ti-tu-ti-ta-kššš, pa neće, u stvari hoće!!, ma zapravo neće, ... ukratko - živcira Vas ...

TELEFON

Na kraju pokušavate tražiti pomoć, uzimate telefon, a on ... ništa. Da li je kabel, aparat, konektor ili možda .... u stvari i on Vas živcira ...

NE ŽIVCIRAJTE SE VIŠE

Obratite se za pomoć stručnjacima s višegodišnjim iskustvom u računalnim, antenskim i telekomunikacijskim tehnologijama. Za Vas sve postojeće sustave nadograđujemo ili prema želji i potrebama izgrađujemo nove. Savjetovat ćemo Vas pri kupnji računalne opreme ili software-a, pri odabiru telekomunikacijskih usluga (zašto platiti više ako i jeftinija usluga daje isti rezultat) i na kraju, kad Vam je potreban odmor i zabava, zabavite se gledajući kvalitetnu, digitalnu sliku na Vašem TV prijemniku.